Berk İlbey Şahintürk’ün çalışmaları şirketler hukuku ve yönetimi, ticari uyuşmazlıklar ve kişisel veri koruma hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

  • Sermaye şirketlerine olağan iş akışı kapsamında danışmanlık verilmesi;
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri kapsamında durum değerlendirme çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve kapanış süreçlerinin takip edilmesi;
  • Ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi;
  • Kişisel verilerin korunmasına yönelik kanun ve ikincil mevzuata uyum süreci konusunda danışmanlık verilmesi.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2018)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2018’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Istanbul Barosu (2019)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

We cannot provide more information on our lawyers’ biographies via our website (Turkish Bar Association’s Regulation on Prohibition of Advertisement, Official Gazette number 25296, November 21, 2003). Please do not hesitate to contact us for more specific information on their experience.