dyaldir@yaziciao.com

Duygu Yaldır’ın çalışmaları uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde çözümü, şirket birleşme, devralma ve yeniden yapılanma işlemleri ve finansman işlemlerialanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

  • Sermaye şirketlerine olağan iş akışı kapsamında danışmanlık verilmesi;
  • Şirket birleşme, devralma ve yeniden yapılanma işlemleri kapsamında durum değerlendirme çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve kapanış süreçlerinin takip edilmesi;
  • Hisse devir işlemlerinin rekabet hukukuna uyumunun değerlendirilmesi ve gerekli izin ve bildirimler için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılması;
  • Finansman işlemlerinde süreç takibi ve finansman sözleşmelerine ilişkin danışmanlık işlemlerinde görev alınması;
  • İş hukukundan doğan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi;
  • Ticari ve hukuki işlemler kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve yasal merciiler nezdinde takibi.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2017)

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Özel Hukuk Yüksek Lisans, devam etmektedir)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2017’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu (2018)

Diller

Türkçe, İngilizce, Almanca (orta derecede)

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.