iakin@yaziciao.com

İnci Akın’ın çalışmaları iş hukuku, tüketici hukuku, rekabet hukuku, enerji hukuku ve inşaat hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır.

İnci Akın, yukarıdaki tecrübelerinin yanında, düzenli olarak gıda ve yemek hizmeti sanayiinin kira sözleşmeleri ve işletme sözleşmeleri de dahil olmak üzere, operasyonları kapsamında ihtiyaç duyadukları hukuki işlemlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’ndaki on yedi yıllık çalışmasının ardından halen Yazıcı Avukatlık Ortaklığı ile Danışman olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

İnci Akın’ın bu kapsamdaki başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • Distribütörlük ve bayiilik sözleşmeleri başta olmak üzere şirketlerarası işlemlerin rekabet kanunu perspektifinden incelenmesi, rekabet hukuku ile uyum çalışmalarının yürütülmesi ve gerekli izin ve bildirimler için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılması,
  • Enerji ve altyapı tesisleri ile endüstriyel tesislerin inşası kapsamında uluslararası tedarik ve montaj sözleşmeleri ile işletme ve bakım sözleşmelerinin hazırlanması, risk analizinin yapılması, müzakeresi ve söz konusu sözleşmelere ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İnşaat, taahhüt ve proje yönetimi şirketlerine FIDIC sözleşmeleri de dahil olmak üzere, inşaat ve EPC sözleşmeleri ve proje dokümanlarının hazırlanması, risk analizinin yapılması, müzakeresi ve proje süresince hukuki danışmanlık hizmeti sunulması;
  • Elektrik satış ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Otomotiv sektörüne ilişkin hukuki işlem ve davalarda müvekkillerinin temsili,
  • İşveren ve işçi tarafları için iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve sona erdirilmesi, işçilik alacakları, disiplin süreçleri, toplu işten çıkarma ve işe iade konularında danışmanlık verilmesi ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2003)

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Özel Hukuk Yüksek Lisans, 2019)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2005’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İstanbul Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.