kunal@yaziciao.com

Kemal Ünal’ın çalışmaları uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde çözümü, birleşme ve devralmalar, ticari sözleşmeler ile şirketler hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

  • Sermaye şirketlerine olağan iş akışı kapsamında danışmanlık verilmesi;
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri kapsamında durum değerlendirme çalışmalarının yapılması ve kapanış süreçlerinin takip edilmesi;
  • İş hukukundan kaynaklanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi, bireysel ve toplu iş hukukunda dava riskinin azaltılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Ticari ve hukuki işlemler kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve yasal merciiler nezdinde takibi. 


Eğitim

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2018)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2018’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İstanbul Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce, Almanca

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.