nberker@yaziciao.com

Nihal Berker Atlı, başta enerji ve inşaat altyapı projeleri yürüten şirketler ile doğal gaz ve elektrik piyasalarında faaliyet gösteren şirketler olmak üzere yerli ve yabancı şirketlere, ilgili sözleşmelerin yapılandırılması, müzakere süreçlerinin yönetilmesi ve bunlardan kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların uluslararası tahkim yolu ile çözümü süreçlerinde hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı’ndaki yirmi üç yıllık çalışmasının ardından halen Yazıcı Avukatlık Ortaklığı ile Danışman olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Nihal Berker Atlı’nın başlıca deneyimleri aşağıdaki gibidir:

  • Petrol ve doğal gaz piyasası faaliyetleri, bu faaliyetlerin ülkelerarası vergisel boyutları, petrol ve doğal gaz boru hattı sözleşmeleri ve doğal gaz alım satım ve taşıma sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Elektrik piyasası faaliyetleri elektrik üretimi projelerinin yapılandırılması, elektrik ithalat ve toptan satış sözleşmelerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İnşaat ve altyapı sözleşmelerinin yapılandırılması, hazırlanması, müzakere edilmesi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • Uluslararası petrol, boru hattı ve inşaat projelerinden doğan uyuşmazlıkların uluslararası tahkim yolu ile çözümü, uyuşmazlık çözüm süreçlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1995)

Londra Üniversitesi İleri Araştırmalar Enstitüsü (Haziran 1996)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Uluslararası Özel Hukuk Yüksek Lisans, 2004)

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Özel Hukuk Doktora Programı, devam etmekte)

Dundee Üniversitesi Enerji, Petrol ve Maden Hukuku ve Politikası Merkezi (Haziran 2011)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (1998’den itibaren)

Kapulluoğlu Avukatlık Bürosu (Avukat, 1997-1998)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (Kıdemsiz Avukat, 1997)

Sığınmacı ve Göçmenlere Dayanışma Derneği (Hukuk Danışmanı, 1996 – 1997)

Üye olduğu kuruluşlar

Ankara Barosu

İstanbul Tahkim Derneği

Yabancı Dil

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.