ssinar@yaziciao.com

Selin Sınar, yiyecek-içecek alanları işletme şirketlerinin faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin incelenmesi, müzakere edilmesi ve süreç boyunca sözleşme taraflarıyla ilgili taleplerin yönetilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Selin Sınar’ın yukarıda belirtilenlerin yanı sıra başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Yerli ve yabancı sermaye şirketlerine, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında, şirketler hukuku gereklilikleri, kurumsal yönetim süreç ve belgelerinin düzenlenmesi dâhil, şirketlerin kurumsal ve ticari faaliyetlerine yönelik günlük iş ve işlemler konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Hizmet verilen şirketlerin özel hukuk ve ticaret hukuku alanlarındaki uyuşmazlıkları ile icra ve iflas hukuku alanındaki uyuşmazlıklarına dair hukuki mütalaalar verilmesi ve dava ve icra dosyalarının takiplerinin yapılması;
  • İş hukukundan doğan uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi, iş hukuku uyum programlarının düzenlenmesi ve uygulanması;
  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ikincil mevzuat uyarınca müvekkillere uyum süreci konusunda danışmanlık verilmesi.

Eğitim

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2014)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2019’dan itibaren)

Aktay Hukuk Bürosu (2018 – 2019)

Paksoy Ortak Avukat Bürosu (2014 – 2017)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İstanbul Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.