yebakiler@yaziciao.com

Yunus Emre Bakiler, yoğunluklu olarak alıcı ve satıcı tarafında şirket birleşme ve devralma işlemleri için ön görüşmelerin yapılması, durum değerlendirme süreçlerinin koordine edilmesi, pay alım ve iştirak sözleşmeleri ile ortaklar sözleşmelerinin müzakere edilmesi, kapanışlarının yapılması ve bu iş ve işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Yunus Emre Bakiler’in diğer tecrübe ve çalışma alanları ise aşağıdaki gibidir:

  • Sermaye şirketlerinin olağan iş akışı kapsamındaki işlemleri ile kurumsal yönetim ilkeleri, birleşme, bölünme, tür değişikliği, tasfiye ve yeniden yapılandırma işlemleri üzerinde hukuki danışmanlık verilmesi ve özellikle start-up şirketlerin kuruluş ve faaliyet süreçlerinin yapılandırılması;
  • Türk hukuku ve uluslararası uygulanabilirliği bulunan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kural ve süreçlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve müvekkillere şirket içi eğitim düzenlenmesi;
  • Şirketlerarası işlemlerin rekabet hukukuna uyumunun değerlendirilmesi ve gerekli izin ve bildirimler için Rekabet Kurumu’na başvuru yapılması;
  • Ticaret Kanunu ve şirketler hukuku kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve davaların takip edilmesi;

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2009)

Aberdeen Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Şeref Derecesi, 2012)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2012’den itibaren)

Yasal Staj (2009 – 2010)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.