AYDINLATMA METNİ

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı, verdiği online eğitimlerin / webinarların görsel kayıtlarını almakta ve bunlara katılım gösterenlerin de kaydını tutmaktadır. Bu kapsamda Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından işlenebilecek katılımcı sıfatını taşıyan kişilere ait kişisel veriler, bunların işleme amaçları, sınırları ve aktarıldığı üçüncü kişiler aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri İşleme Amacı:
Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından verilen online eğitim / webinarlara ilişkin katılımcı listesi oluşturmak, online eğitim / webinarlara ilişkin kurum içi istatistiki analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, katılımcıların ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilecek olan sair online eğitim / webinar hakkında bilgilendirilmesi.

İşlenebilecek Kişisel Veriler:
kimlik verisi (ad soyad), iletişim verisi (telefon numarası, e-posta adresi) ve özlük verisi (unvan bilgisi, çalışılan şirket bilgisi), görsel kayıt (katılımcının kamerasının açık olması durumunda kamera görüntüsü).

Saklama Süresi ve Sınırlar:
Veri işleme amacıyla sınırlı olarak, veri işleme amacı devam ettiği sürece ve/veya kanuni zamanaşımı süresi olan 10 (on) yıl boyunca.

Üçüncü Kişilere Aktarım:
Bilgi teknolojileri konusunda hizmet alınan iş ortakları, online eğitim / webinar kapsamında iş birliği yapılan eğitmen ve/veya konuşmacılar.

Aktarım Yapılan Yurt Dışındaki Ülkeler:
Online eğitim / webinar kapsamında iş birliği yapılan eğitmen ve/veya konuşmacıların mukimi olduğu İngiltere.

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyeti dolayısıyla, verinizin akıbetine, amacına uygun kullanıp kullanılmadığına, yurt içi veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığına ilişkin bilgi talep etme; eksik veya yanlış işlenen verilerinizin düzeltilmesini isteme, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve ayrıca bu işlemlerin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; otomatik işleme faaliyetleri sonucunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı bir işleme faaliyeti sonucunda uğrayabileceğiniz bir zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

İşbu aydınlatma metni ile Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından katılacağım online eğitim / webinar kapsamında gerçekleştirilecek kişisel verilerimin işlenme esaslarına ilişkin bilgilendirildiğimi ve söz konusu aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.

AÇIK RIZA FORMU

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından katılacağım online eğitim / webinar kapsamında ‘kişisel veri’ sayılabilecek verilerimin “Aydınlatma Metni” altında açıklanan sınırlar çerçevesinde toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, saklanmasına, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına ve gelecekteki etkinliklerle ilgili olarak tarafımla iletişime geçilmesine onay verdiğimi kabul ve beyan ederim.

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı tarafından katılacağınız bu online eğitim / webinar sonrası gelecekteki etkinliklerle ilgili olarak sizinle iletişime geçilmesini istemiyorsanız lütfen info@yaziciao.com adresine e-posta gönderiniz.