bmuftuoglu@yaziciao.com

Bilge Müftüoğlu, yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat, taahhüt ve proje yönetimi şirketlerine FIDIC sözleşmeleri de dahil olmak üzere, inşaat ve EPC sözleşmeleri ve proje dokümanlarının yapılandırılması, hazırlanması, müzakeresi, proje süresi boyunca talep ve iddiaların geliştirilmesi (claim building) ve proje kapsamındaki yükümlülüklerin yönetilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bilge Müftüoğlu, aynı zamanda düzenli olarak verdiği eğitim seminerleri ile inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yöneticileri, proje yönetiminden sorumlu mühendisleri ve hukuk müşavirlerini, FIDIC, NEC ve diğer inşaat sözleşmelerindeki sözleşmesel hususlar, sözleşmelerin müzakeresi ve proje yönetiminde ortaya çıkması muhtemel problemler ve çözümleri hakkında bilgilendirmektedir.

Bilge Müftüoğlu, ayrıca, tedarik sözleşmelerine ilişkin eğitim programı ile tedarik sözleşmeleri ve türleri, alıcı ve satıcı tarafın hak ve yetkileri, sözleşmelerin müzakeresi ve proje yönetiminde ortaya çıkması muhtemel problemler ve çözümleri hakkındaki birikimini, gerçek hayattan alıntılanmış vaka çalışmaları ile uygulamalı hale getirerek şirketlerin tedarik ve proje yönetiminden sorumlu mühendisleri ve çalışanları ile paylaşmaktadır.

Yazıcı Avukatlık Ortaklığında yirmi beş yıllık çalışmasının ardından halen Yazıcı Avukatlık Ortaklığı ile Danışman olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

Bilge Müftüoğlu’nun inşaat ve altyapı hukukunun yanında başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • Rafineri ve doğal gaz dağıtım şebekeleri gibi kamu varlıklarının özelleştirilmesi; elektrik ve doğal gaz projelerinin (ilgili özel mevzuat düzenlenmesi öncesinde) imtiyaz sözleşmeleri ile, yap-işlet, yap-işlet-devret ve işletme haklarının devri modelleri de kullanılarak, özelleştirilmesi konularına dair hukuki danışmanlık verilmesi;
  • Doğal gaz ve ham petrol transit boru hattı projeleri, kombine çevrim santralleri, hidroelektrik santralleri, rüzgar santralleri gibi enerji üretim, iletim ve depolama tesisleri de dahil olmak üzere, inşaat, altyapı ve enerji projeleri kapsamında tedarik ve montaj sözleşmeleri, işletme-bakım-servis sözleşmeleri ve altyüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, risk analizlerinin yapılması, müzakeresi ve süreç boyunca hukuki danışmanlık verilmesi;
  • Altyapı ve inşaat sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ve müvekkillerin tahkim kurumları nezdinde temsil edilmesi;
  • Proje finansmanı ile uluslararası inşaat, altyapı ve enerji projelerine ilişkin diğer finansman işlemleri;
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri için ön görüşme, durum değerlendirme süreçleri ve sözleşmelerin yapılandırılması, sürecin koordine edilmesi ve yönlendirilmesi;
  • Savunma sanayii sözleşmeleri ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile ilişkilerin yürütülmesi.

Eğitim

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 1990)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Avrupa Birliği Hukuku Sertifika Programı, 1991)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (1996’dan itibaren)

Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. (1991 – 1996)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.