Selene GözenSelene Gözen’in çalışmaları şirketler hukuku, ticaret hukuku ve yönetimi ve sözleşmeler hukuku alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Sermaye şirketlerine olağan iş akışı kapsamında danışmanlık verilmesi;
  • Şirketlerin ticari sözleşmeleri kapsamında danışmanlık verilmesi, sözleşmelerin incelenmesi ve müzakere edilmesi;
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri kapsamında durum değerlendirme çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve kapanış süreçlerinin takip edilmesi;
  • Ticari uyuşmazlıklarda müvekkillerin temsil edilmesi;

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2018)

Central European Üniversitesi (International Business Law Yüksek Lisans Programı, 2021)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2021’den itibaren)

Başçavuşoğlu Hukuk Bürosu (2019-2020)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu (2019)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

TED Ankara Koleji Mezunları Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

We cannot provide more information on our lawyers’ biographies via our website (Turkish Bar Association’s Regulation on Prohibition of Advertisement, Official Gazette number 25296, November 21, 2003). Please do not hesitate to contact us for more specific information on their experience.