cak@yaziciao.com

Ceren Ak Güngör ağırlıklı olarak inşaat, altyapı, enerji ve endüstriyel üretim tesislerine ilişkin projeler kapsamında, FIDIC sözleşmeleri de dahil olmak üzere, inşaat ve EPC sözleşmeleri, uluslararası satış ve altyüklenici sözleşmelerinin hazırlanması, müzakere edilmesi, bu sözleşmeler üzerinde risk analizlerinin yapılması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Ceren Ak Güngör’ün diğer tecrübe ve çalışma alanları ise aşağıdaki gibidir:

  • İnşaat, altyapı, enerji ve endüstriyel tesislere ilişkin projeler kapsamında, proje süresince ilgili iddia ve taleplerin geliştirilmesi (claim building), sözleşme yönetimi ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin müzakerelerin yürütülmesi,
  • Kombine çevrim santralleri ve rüzgar santralleri gibi tesisler de dahil olmak üzere enerji üretim, iletim ve depolama tesislerinin yapım, montaj, işletme ve bakım sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi,
  • Uluslararası satış sözleşmeleri başta olmak üzere, sözleşmeler kapsamında akreditif ve teminat mektupları gibi ödeme ve teminat araçları ile ilgili hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi,
  • Petrol ve doğalgaz arama ve üretim, elektrik piyasası, doğal gaz piyasası ve yenilenebilir enerji ile ilgili lisanslama ve/veya ruhsatlandırma faaliyetlerine ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, ilgili idari kurumlar nezdinde başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi;
  • Sivil toplum faaliyetleri için derneklerin kurulması ve bunların günlük faaliyetleri ile yönetimlerine ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2010)

Londra Queen Mary Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ticaret ve Şirketler Hukuku Yüksek Lisans, 2013)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2010’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.