zbolukbasi@yaziciao.com

Zeynep Bölükbaşı’nın çalışmaları uyuşmazlıkların mahkemeler nezdinde çözümü alanında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

  • İş hukukundan doğan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi;
  • Tüketici hukukundan kaynaklanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi ve dava riskinin azaltılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Ticari ve hukuki işlemler kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve yasal merciiler nezdinde takibi.

Eğitim

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2016)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2017’den itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu (2018)

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.