sozkan@yaziciao.com

Şener Özkan yerli ve yabancı ticaret ve sanayi kuruluşlarına iş hukuku ve tüketici hukuku konusunda danışmanlık hizmeti sunmakta ve bu şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü hukuk, idari ve  vergi davalarını ve uyuşmazlık çözümü süreçlerini koordine ve takip etmektedir.

Şener Özkan’ın müvekkillerine sunduğu hukuki hizmetler, uyuşmazlığın çözümü ile beraber mahkeme ilamlarının ve kıymetli evrakın icra edilerek alacağın tahsil edilebilmesi için başvurulan icra süreçlerini de kapsamaktadır.

Şener Özkan’ın başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • İş hukuku konusunda önleyici danışma hizmeti verilmesi, iş sözleşmelerinin iş hukuku ve işyeri uygulamalarına uygun olarak hazırlanması ve müzakere edilmesi, iş hukukuna ilişkin işlemler için şirketler tarafından kullanılabilecek standart belge ve süreçlerin yapılandırılması, işveren ve işçi tarafları için iş akdinin sona erdirilmesi, işçilik alacakları, disiplin süreçleri, toplu işten çıkarma ve işe iade konularında danışmanlık verilmesi ve bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takibi;
  • Özellikle otomotiv sanayiine ilişkin olarak, tüketici hukuku konusunda önleyici danışma hizmeti verilmesi, standardize satış sözleşmeleri ve tüketiciler ile imzalanacak belgelerin hazırlanması, tüketici hukuku kaynaklı hukuki uyuşmazlıkların takibi;
  • Taşınmaz malların alımı, satımı, kiralanması veya hak tesisi yolu ile kullanılmasına ilişkin olarak sözleşmelerin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi ile bunlardan kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takip edilmesi;
  • Sermaye şirketlerinin ana sözleşmeleri, ortaklar sözleşmeleri, yönetim kurulu veya müdürler ile ortakların ilişkileri ve yönetim kurulu veya müdürlerin kanun ve esas sözleşme ile kendilerine atfolunan yükümlülüklerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların takip edilmesi.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2001)

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Vergi Hukuku Yüksek Lisans, 2006)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2003’ten itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.