ysanver@yaziciao.com

Yiğitalp Sanver’in çalışmaları inşaat hukuku, sözleşmeler hukuku, şirketler hukuku ve uyuşmazlıkların tahkim heyetleri nezdinde çözümü alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • Sermaye şirketlerine olağan iş akışı kapsamında danışmanlık verilmesi;
  • Şirket birleşme ve devralma işlemleri kapsamında durum değerlendirme çalışmalarının yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve kapanış süreçlerinin takip edilmesi;
  • İnşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yol planlarının belirlenmesi ve gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Tahkim süreçlerinin hazırlık aşamalarında ve yürütülmesinde destek verilmesi.

Eğitim

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2016)

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans, 2018)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2015’ten itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Türk Kültür Vakfı

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.