ialtinelkaya@yaziciao.com

İrem Altınel’in çalışmaları daha çok tüketici davaları ve iş davaları alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

  • İş hukukundan doğan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi, iş hukuku uyum programlarının düzenlenmesi ve uygulanması;
  • Tüketici hukukundan kaynaklanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi ve dava riskinin azaltılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Ticari ve hukuki işlemler kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve yasal merciiler nezdinde takibi;

Eğitim

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2014)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2015’ten itibaren)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.