Kerem Arıç

karic@yaziciao.com

Kerem Arıç, müvekkillerine petrol ve doğal gaz arama üretim ve işleme faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili idari kurumlar nezdinde başvuru, lisanslama, yazışma ve müzakere süreçlerinin yürütülmesi, petrol arama üretimi faaliyetleri çerçevesinde üretim paylaşım anlaşmaları, ortak işletme anlaşmaları, farm-in anlaşmaları, sondaj ve saha hizmetleri sözleşmeleri, üretim ve proses tesisleri sözleşmeleri, taşıma sözleşmeleri, doğal gaz satış ve ithalat sözleşmeleri, doğal gaz depolama ve boru hattı projeleri kapsamında anlaşmaların yapılandırılması ve müzakeresi üzerinde çalışmaktadır.

Kerem Arıç aynı zamanda İsviçre’de federal avukatlık ruhsatına sahip olduğundan hem Türk hukuku, hem de İsviçre hukukuna yönelik danışmanlık vermektedir.

Petrol ve doğalgaz hukukuna ilişkin çalışmalarının yanında, Kerem Arıç, özellikle elektrik piyasası, yenilenebilir enerji, jeotermal enerji ve madenciliğe ilişkin lisanslama,  ruhsatlandırma, finansman, inşaat ve inşaat sonrası süreçlerine ilişkin olarak hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kerem Arıç’ın petrol ve doğal gaz ve enerji dışında başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • Alıcı ve satıcı tarafında şirket birleşme ve devralma işlemleri için ön görüşme ve durum değerlendirme süreçlerinin koordine edilmesi, pay alım sözleşmeleri, iştirak sözleşmeleri ve ortaklar sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi;
  • Kredi veren ve kredi alan tarafında proje finansmanı süreçlerine ilişkin danışmanlık verilmesi, ön görüşme ve durum değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, finansman sözleşmeleri ve teminat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi;
  • Türk hukuku ve uluslararası uygulanabilirliği bulunan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kural ve süreçlerinin düzenlenmesi, yürütülmesi ve müvekkillere şirket içi eğitim düzenlenmesi;
  • Türk yatırımcıların yurtdışındaki faaliyetleri kapsamında yurtdışında şirket kuruluşları ve şirket gruplarının bu doğrultuda yapılandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
  • Sermaye şirketlerinin hukuki ve mali olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin ticaret hukuku ve vergi hukuku yönünden hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, yapılandırma belgelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi;
  • Kişisel verilerin korunması mevzuatına ilişkin danışmanlık verilmesi ve uyum programlarının yürütülmesi.

Eğitim

Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2003)

Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Uluslararası Hukuk Sertifikası, 2003)

Panthéon-Assas Paris II Üniversitesi (Avrupa Birliği Hukuku Yüksek Lisans, 2004)

Ankara Üniveresitesi Hukuk Fakültesi (Denklik, 2010)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2008’den itibaren)

Baker & McKenzie, Cenevre (2006 – 2007)

Fransız Rekabet Kurumu (2005 – 2006)

Üye Olduğu Kuruluşlar

Ankara Barosu

Türk – İsviçre Ticaret Odası Derneği

Türk – Fransız Ticaret Derneği

Uluslararası Enerji Müzakerecileri Derneği (AIEN)

Diller

Türkçe, İngilizce, Fransızca

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.