ekaragozoglu@yaziciao.com

Elif Karagözoğlu, yerli ve yabancı şirket ve yatırımcılara kurumsal yönetim, inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, üstyapı inşaatı projelerinde sözleşme ve iddiaların geliştirilmesi (claim building) ile yoğunluklu olarak bu tür projelerden doğan hukuk davaları ve uluslararası tahkim davaları konularında hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Elif Karagözoğlu, bunların yanında, Türkiye’de faaliyet gösteren müvekkillere iş hukuku süreçlerine uyum, iş hukuku evrak ve prosedürlerinin standardizasyonu ve iş hukuku ile bağlantılı günlük süreçlerin yönetimi konularında da danışmanlık vermekte ve üst düzey yöneticiler ile insan kaynakları personeline eğitim seminerleri düzenlemektedir.

Elif Karagözoğlu’nun iş hukuku yanında başlıca tecrübeleri aşağıdaki gibidir:

  • Yerli ve yabancı sermayeli şirketlerin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında şirketler hukuku gereklilikleri konularında bilgilendirilmesi, kurumsal yönetim süreç ve evrakının düzenlenerek uygulanması ve kurumsal yönetime ilişkin günlük iş ve işlemler konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Gayrımenkul yatırım ortaklıklarına ve yatırımcılara verilen hizmetler kapsamında, alışveriş merkezlerinin işletmeye alınması, yönetim planlarının hazırlanması, yönetimi ve alışveriş merkezi mukimleri ile kira sözleşmeleri ve bu işletmelerin faaliyetleri ile ilgili sair sözleşmelerin müzakere edilmesi ve uyuşmazlıkların çözümü;
  • Miras ve aile hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi;
  • Taşınmaz hukukuna ilişkin olarak, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile hasılat kirası anlaşmalarının hazırlanması ve müzakere edilmesi;
  • Her türlü hukuki uyuşmazlığın Türk mahkemeleri ve uluslararası tahkim mahkemeleri nezdinde çözümü ile uyuşmazlık çözüm süreçlerinin koordinasyonu ve yürütülmesi.

Eğitim

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 1993)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (1998’den itibaren)

Selhep Ofis Serbest Muhasebecilik Limited Şirketi (1993-1997)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İstanbul Barosu

TED Ankara Koleji Mezunlar Derneği

Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.