ryilmaz@yaziciao.com

Rabia Yılmaz’ın çalışmaları daha çok tüketici davaları ve iş davaları alanlarında yoğunlaşmaktadır. Başlıca tecrübe ve çalışma alanları aşağıdaki gibidir:

  • İş hukukundan kaynaklanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi, bireysel ve toplu iş hukukunda dava riskinin azaltılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Tüketici hukukundan kaynaklanan sorun ve uyuşmazlıkların çözümü, yasal merciiler nezdinde takip edilmesi ve dava riskinin azaltılması için gerekli önlem ve tedbirlerin alınması konusunda danışmanlık verilmesi;
  • Ticari ve hukuki işlemler kapsamında doğabilecek uyuşmazlıkların çözülmesi ve yasal merciiler nezdinde takibi.

Eğitim

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 2018)

Kariyer

Yazıcı Avukatlık Ortaklığı (2020’den itibaren)

Baic Hukuk Bürosu (2018-2020)

Üye Olduğu Kuruluşlar

İstanbul Barosu

Diller

Türkçe, İngilizce

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 21.11.2003, Resmi Gazete Sayısı: 25296) uyarınca avukatlarımızın özgeçmişine dair daha fazla bilgi verememekteyiz. Avukatlarımızın tecrübelerine dair detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.